Kwaliteit: veel meer dan een statement op papier

Kwaliteit is voor ons en voor onze opdrachtgevers van het allergrootste belang. Overleg en afstemming gedurende de uitvoering van een project is een belangrijk element om de hoogste kwaliteit waar te maken, maar wij vinden het ook belangrijk om onze werkzaamheden en onze oplossingen te laten beoordelen door deskundigen.

Audits door derden
De werkzaamheden die wij in projecten voor onze opdrachtgevers uitvoeren, moeten aan de hoogste maatstaven voldoen. Wij voeren de opdrachten uit vanuit een accountancy-invalshoek. Dat betekent dat onze werkzaamheden dusdanig worden uitgevoerd en gedocumenteerd dat de resultaten (de output van de opdracht) goed kunnen worden onderbouwd en - indien gewenst - kunnen worden beoordeeld door een in- of externe accountant. Een audit door dergelijke deskundigen geeft onze opdrachtgevers de garantie dat onze oplossingen de juiste zijn.

In overleg met de opdrachtgever
Hoe en wanneer dergelijke audits worden uitgevoerd, wordt in nauw overleg met de opdrachtgever bepaald. Belangrijk uitgangspunt voor ons is dat een project pas definitief is afgerond, als ook de resultaten van eventuele in- of externe audits een positief oordeel hebben opgeleverd en deze resultaten door de opdrachtgever zijn geaccepteerd.

Onafhankelijk
Bovendien zijn wij volledig onafhankelijk en worden onze opdrachtgevers niet geconfronteerd met eventuele onafhankelijkheidsvraagstukken, zoals bij grote accountantsorganisaties wel het geval kan zijn. Vanuit onze deskundigheid zijn wij uitstekend in staat om als intermediair tussen opdrachtgever en accountant op te treden.