Complexe vraagstukken, heldere oplossingen


Financiële organisaties of bedrijfsonderdelen van grote organisaties hebben te maken met opeenvolgende veranderingen. Investeerders, toezichthouders en andere stakeholders stellen steeds weer nieuwe eisen en ook binnen het concern worden steeds meer eisen gesteld aan verantwoording en control. Uw organisatie moet voortdurend ‘in control‘ zijn. Maar waar haalt u de tijd en capaciteit vandaan om deze uitdaging met succes aan te gaan?

De helpende hand
Wij kunnen u van dienst zijn. Ons bureau is gespecialiseerd in het managen en oplossen van financieel-administratieve problemen en vraagstukken binnen middelgrote en grote organisaties. Hoe komen wij tot de juiste oplossingen? Door vraagstukken projectmatig te benaderen vanuit onze deskundigheid en ervaring op het gebied van accountancy, consultancy en interimmanagement. Deze geïntegreerde focus zorgt voor oplossingen die vergaand zijn ingebed in uw organisatie.

De juiste schakel
Onze resultaatgerichte werkwijze is er op gericht een vraagstuk in de juiste context en op een voor uw organisatie uiterst constructieve wijze aan te pakken. De toegevoegde waarde die wij daarmee genereren, resulteert in op uw organisatie toegesneden oplossing: zowel inhoudelijk als procesmatig. Daarnaast zijn wij de (interim)schakel tussen opdrachtgever en accountant om de veranderingen ook extern te verankeren.

Een helder overzicht
Op onze website stellen wij ons aan u voor. Wie we zijn, wat we doen, voor wie we werken en op welke manier.

 

Voor onze ondersteuning aan pensioenfondsen verwijzen wij u graag naar www.pensioenfondsondersteuning.nl


image/jpeg

 
 
print deze pagina
 
 |  Disclaimer   |  Privacyverklaring   |  Sitemap