Privacyverklaring


KFAM Management Services is zich ervan bewust dat u vertrouwen in haar stelt. Zij ziet het dan ook als een taak om uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens worden verwerkt en wat uw rechten hierbij zijn.

Welke gegevens
De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag voor en uitvoering van diensten door KFAM Management Services. Het betreft hier de persoonsgegevens naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en functie. KFAM Management Services kan de gegevens ook gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en om u te informeren over andere door ons geleverde producten en diensten.

Verwerking
KFAM Management Services verwerkt de gegevens ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst dan wel op grond van toestemming. De verwerking van de gegevens geschiedt binnen de EU.

Bewaring
KFAM Management Services bewaart de gegevens binnen de EU en niet langer dan strikt noodzakelijk. De wettelijke bewaartermijnen worden, indien van toepassing, gerespecteerd.

Delen met anderen
KFAM Management Services kan uw gegevens delen met voor in haar opdracht werkende derden zoals accountant en systeembeheer. Indien van toepassing heeft KFAM Management Services met deze partijen een verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Beveiliging
KFAM Management Services neemt passende maatregelen om misbruik en verlies van en onbevoegde toegang tot gegevens tegen te gaan.

Recht op inzake, correctie en andere rechten
U hebt recht tot inzage in uw persoonsgegevens en deze te laten corrigeren of verwijderen. U kunt alleen uw eigen gegevens opvragen en laten aanpassen. Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar info@kfam.nl. Om uw verzoek in behandeling te nemen ontvangen wij graag een kopie van uw legitimatiebewijs waarbij de pasfoto, documentnummer, Burgerservicenummer onherkenbaar zijn gemaakt. Binnen de wettelijke termijn van een maand ontvangt u bericht of en in welke mate aan het verzoek kan worden voldaan
Indien u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens wenst in te trekken, kunt u dat doorgeven via een mail aan info@kfam.nl.

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de gegevens en/of indien niet wordt voldaan aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon. Onze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Daarnaast worden cookies toegepast om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.
 
Wijziging privacyverklaring

De tekst van deze privacyverklaring kan door KFAM Management Services worden aangepast. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Vragen
Als u vragen hebt over de privacyverklaring of over de wijze waarop KFAM Management Services met persoonsgegevens omgaat, kunt u zich wenden tot info@kfam.nl. U kunt ook schriftelijk reageren naar:
KFAM B.V.
Postbus 5085
6802 EB Arnhem.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

 
 
print deze pagina
 
 |  Disclaimer   |  Privacyverklaring   |  Sitemap