Met wie gaan wij graag aan tafel zitten?


Uw vraagstukken
Heeft u een managementletter van uw accountant ontvangen met zijn bevindingen en u vraagt zich af hoe nu verder te handelen?
Heeft de belastinginspecteur opmerkingen gemaakt naar aanleiding van onderzoek of aangiften?
Heeft u opmerkingen gekregen over de aan de toezichthoudende instantie opgeleverde financiële gegevens?
Wilt u een onafhankelijke en gedetailleerde beoordeling van de financiële administratie, gevolgd door het reduceren van de geconstateerde risico’s?
Zijn binnen uw organisatie accounting issues onderkend die moeten worden opgelost?
Wilt u de betrouwbaarheid van de financiële administratie gewaarborgd hebben voor, tijdens en na:
• het samenvoegen van administraties,
• het anders organiseren van administraties,
• het converteren naar andere systemen?

Dit soort vragen krijgen we voorgelegd. Wij gaan graag met u aan tafel zitten en lossen dit soort vraagstukken op: van analyse en beoordeling tot schoning, boeking en implementatie.

Onze opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn toonaangevende bedrijven en instellingen, organisaties die met grote hoeveelheden gegevens omgaan. De processen die hieraan ten grondslag liggen, zijn vaak complex. Betrouwbaarheid van de informatie en betrouwbaarheid van de achterliggende systemen en processen is voor onze opdrachtgevers van levensbelang.

Risico‘s managen
Risico‘s moeten beheersbaar zijn (en blijven) en van het management wordt verwacht dat zij voortdurend ‘in control‘ zijn. Dat is vaak gemakkelijker gezegd dan in de praktijk waar te maken. Wij helpen het management van organisaties om voortdurend ‘in control‘ te zijn door ingewikkelde problemen en ‘issues‘ over te nemen en op te lossen.

De juiste oplossingen
Om onze opdrachtgevers de juiste oplossingen te bieden, is inhoudelijk en organisatorisch inzicht nodig in de systemen en processen. Alleen door de juiste combinatie van deze elementen kunnen wij de doelstellingen realiseren die onze klanten voor ogen hebben.

 
 
print deze pagina
 
 |  Disclaimer   |  Privacyverklaring   |  Sitemap