Onze visie: voor elk probleem bestaat een oplossing


Onze filosofie is simpel: voor elk probleem of vraagstuk bestaat - mits vooraf goed geanalyseerd - een oplossing. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar van belang is dat dit uitgangspunt ook in de praktijk wordt waargemaakt. Ook in complexe situaties.

Heldere analyse vooraf
Daarom is een heldere analyse vooraf van groot belang. Wat is precies het probleem of het vraagstuk en wat komt er allemaal bij kijken om uiteindelijk tot een goede oplossing te komen? Vooraf spreken we met onze cliënten uitgebreid over dit soort zaken. Dat vergroot het inzicht in de problematiek en maakt onze aanpak helder. Het kan daarbij gaan om betrouwbaarheids- of kwaliteitsvraagstukken, maar ook om inhoudelijke systeemimplementaties.

Teamverband
Onze aanpak is vooral teamwork. Met onze opdrachtgevers, maar ook binnen ons projectverband. Op basis van een gedetailleerd plan van aanpak zetten wij de juiste professionals in om de betreffende issues op te lossen. Dat kunnen mensen met accountancy-achtergrond zijn, maar dat kunnen - afhankelijk van de problematiek - net zo goed specialisten met een andere achtergrond zijn. De problematiek is leidend voor de bemensing van ons team. 

Unieke werkwijze
Wij verrichten onze werkzaamheden binnen de organisatie van onze opdrachtgevers, maar werken wel volgens onze eigen methodieken en aanpak. Inhoudelijke en organisatorische kennis koppelen we op een juiste manier aan elkaar, zowel in de systemen als in de achterliggende processen. Flexibiliteit en directe communicatie zijn voor ons basisvoorwaarden. De combinatie van al deze elementen zorgt ervoor dat wij onze opdrachtgevers oplossingen kunnen bieden die daadwerkelijk effect hebben. 

Kwaliteitsgedreven
In de opdrachten die wij uitvoeren, is de kwaliteit van het allergrootste belang; voor ons en voor onze opdrachtgevers. Om aan de hoge kwaliteitsnormen te voldoen, is niet alleen overleg en afstemming met de opdrachtgever van belang, maar gaan wij nog een stap verder.  

Onafhankelijke toetsing
Om de kwaliteit te garanderen, worden onze oplossingen uitgebreid getoetst, niet alleen binnen het project en door onze opdrachtgevers, maar ook (indien gewenst) door middel van externe audits. Pas nadat de verschillende toetsen der kritiek met positief gevolg zijn doorstaan, dragen wij ons werk definitief over.


 
 
print deze pagina
 
 |  Disclaimer   |  Privacyverklaring   |  Sitemap