Onze diensten: veelzijdig, maar altijd afgestemd op uw wensen


Wij bieden totaaloplossingen voor problemen in financiële administraties. Met ‘totaal‘ bedoelen we: vanaf het signaleren van een probleem tot het daadwerkelijk (laten) verwerken of implementeren van de oplossing, inclusief de daarbij behorende begeleiding en aansturing.
 
Voorbeelden
•  Het oplossen van door derden (bijvoorbeeld accountant, actuaris, toezichthouder, belastingdienst) gerapporteerde ‘issues‘ met betrekking tot financiële administratie en processen. De administratieve issues worden geanalyseerd, onderbouwd, gespecificeerd en indien nodig gecorrigeerd. Met betrekking tot de procesonderwerpen doen we verbetervoorstellen.  Na bespreking met de opdrachtgever worden deze geïmplementeerd.
•  Het in relatief korte tijd gedetailleerd beoordelen van de betrouwbaarheid van de financiële administratie en/of de bijbehorende processen. Vervolgens worden de bevindingen verder afgehandeld. De kwaliteit van de gegevens neemt daardoor toe.
•  Het beoordelen van de betrouwbaarheid van de financiële administratie en de processen kan ook periodiek plaatsvinden, bijvoorbeeld ten behoeve van de accountantscontrole, ‘in control statements‘ en betere mogelijkheden voor permanente bijsturing.
•  Het naar de organisatie vertalen en doorvoeren van vereiste aanpassingen als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving.
•  Het waarborgen van de betrouwbaarheid van financiële gegevens voor, tijdens en na samenvoegingen of reorganisaties van administraties en/of overgang naar andere systemen.

In overleg met de opdrachtgever wordt de diepgang en reikwijdte van onze werkzaamheden bepaald.

image/jpeg

 
 
print deze pagina
 
 |  Disclaimer   |  Privacyverklaring   |  Sitemap